DUYGUNUN SİYASETİ: AKP’NİN YENİ OSMANLICILIĞI
Emel Uzun Avci
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2020.1.107113

Kaynakça

Billig, M. (1995). Banal Nationalism, London: Sage.

Boym, S. (2009). Nostaljinin Geleceği. (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Metis.

Davutoğlu, A. (2005). Stratejik Derinlik. İstanbul: Küre Yayınları.

Safa, P. ([1931]1995). Fatih Harbiye. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Ongur, H. Ö. (2015). Identifying Ottomanisms: The Discursive Evolution of Ottoman Pasts in the Turkish Presents. Middle Eastern Studies, 51(3), s. 416-432.