Haber Söyleminde Geçmişi Bugünden Kurmak: Soma Örneği
Tatiana Mozhaeva, H. Simten Coşar

Öz

İnsan tecrübesi yaşam süresinin ötesine geçtiği ölçüde sınırsızlığa işaret eder. Geçmişe, bugüne ve geleceğe salınımımız zamansallık, bellek ve temsil arasında anlamlı bağlantılar kurabilmek açısından önemlidir. Öte yandan, lineer nedenselliğe ve pozitivist metodolojiye uygun bir şekilde işlemeyen küresel zamanın karmaşıklığı, zamanın temsilini ve belleğin kurulumunu izlemeyi zorlaştırır. Bu çalışmada,  farklı zamansallıkların yarattığı karmaşanın çözümlenmesine yönelik bir adım mahiyetinde, geçmişin kurulumuna odaklanıyoruz. İlk olarak, zamansallığa toplumsal perspektiften yaklaşan analizlerde farklı geçmiş kavramsallaştırmalarını ele alıyoruz. Ardından, Türkiye’de  gazete haberlerinde geçmişin kurulumunu inceliyoruz. Özgül bir sosyo-politik bağlamda geçmişin zamansallığı ve anlamın kurulumu arasındaki bağıntılara odaklanarak zamansallık, kültür ve siyaset arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmayı amaçlıyoruz. 

 

Anahtar Sözcükler

toplumsal zaman; haberlerdeki söylemin zamansallığı; lineer geçmiş; döngüsel geçmiş; zamansız geçmiş
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.5786

Kaynakça

Adam, B. (1990). Time and social theory. Oxford: Polity Press.

Adam, B. (1995). Timewatch: The social analysis of time. Cambridge: Polity Press.

Adam, B. (1998). Timescapes of modernity: The environment and invisible hazards. London: Routledge.

Adam, B. (2004a). Time. Cambridge: Polity Press.

Adam, B. (2004b). Towards a new sociology of the future. Access http://www.cardiff.ac.uk/socsi/futures/newsociologyofthefuture.pdf

Atwood, M. (1988). Cat’s eye. McClelland & Stewart.

Baert, P. (1992). Time, self and social being: Temporality within a sociological context. Aldershot: Avebury.

Bergmann, W. (1992). The problem of time in sociology: An overview of the literature on the state of theory and research on the “Sociology of time”, 1900-82. Time and Society, 1, 81-134.

Elias, N. (1992). Time: An essay. Oxford: Blackwell.

Fraser, J.T. (1987). Time: The Familiar Stranger. Amherst: The University of Massachusetts Press.

Genette, G. (1972). Narrative discourse. An essay on method. Ithaca: Cornell UP.

Greenhouse, C. (1996). A moment’s notice: Time politics across cultures. London: Cornell University Press.

Griffiths, J. (2005). Living time. In T. Aldrich (Ed.), About time: Speed, society, people and the environment (pp.53-65). Sheffield: Greenleaf Publishing.

Honkanen, K. (2007). Aion, kronos and kairos: On Judith Butler's temporality. Journal of Queer Studies in Finland, 1, 3-13.

Huyssen, A. (2000). Present pasts: media, politics, amnesia. Public Culture, 12 (1), 21-38.

Mead, G.H. (1929). The nature of the past. In John Coss (Ed.), Essays in honor of John Dewey (pp. 235-42). New York: Henry Holt & Co.

Mellor, P. and Shilling, C. (August 1993). Modernity, self-identity and the sequestration of death. Sociology, 27 (3), 411-431.

Murphie, A. (2007). The fallen present: Time in the mix. In R. Hassan, R. E. Purser (Eds.), 24/7: Time and temporality in the network society (pp. 122-140). California: Stanford University Press.

Nikolin, V. (2007). Time in ritual. Credo, 3. Access http://credonew.ru/content/view/623/59/

Nowotny, H. (1994). Time: The modern and postmodern experience. Cambridge: Polity.

Özman, A. and Coşar, S. (2007). Reconceptualizing center politics in post-1980 Turkey: Transformation or continuity? In E. Fuat Keyman (Ed.), Globalization, alternative modernities and democracy (pp. 201-226). UK: Lexington Books.

Schubert, V. (2000). Europe and Eastern soul. Moscow: Russkaya Idea.

Sever, M. (October 19, 2002). Merkez sağ geleceğini arıyor, 7. Radikal (daily).

Šubrt, J. (2001). The problem of time from the perspective of social sciences. Czech Sociological Review, 9, 211-224.

Urry, J. (2000). Sociology beyond societies: Mobilities for the 21st century. London: Routledge.